Ariciu Elena-Alexandra Ecosistemul unei paduri de molid by Ely Ana

Pădure de molid ewyn, Meniu de navigare

Publicat pe august 1, de peterlengyel Molizi Molidiş.

Poiana, culorile cristaline, lumina incredibil de pură a unei dimineţi de vară. Trecem apa limpede a pârâului şi intrăm în lumea zisă uniformă din interiorul unui molidiş; înaintăm pe poteca de acces spre atâtea locuri mereu surprinzător de frumoase şi liniştite. Potecă abruptă, alteori lin şerpuitoare printre molizi bătrâni şi falnici.

Oprim şi inspirăm adânc aerul cu aromă de răşină; ce diferenţă faţă de fumul intersecţiilor aglomerate. Molizi prin Munții Rodnei Ciută de cerb Cervus elaphus Există şi situaţii când rădăcinile fixează atât de puternic arborele, încât vânturile puternice frâng trunchiul, fără ca baza molidului să fie clintită din loc. O veveriţă cu blana brun-întunecat, îşi caută hrana, scormonind litiera stratul de fruze căzute aflate în descompunere şi ţopăind de colo-colo… ne observă: îşi scutură nervoasă coada stufoasă şi ne priveşte atent.

Apoi îşi vede de propriul drum, de propria viaţă. În Carpaţi, etajul pădurilor boreale de molid, etajul coniferelor după altă clasificare, etajul montan superior, cu molidişuri se instalează între 1. Limitele altitudinale sunt dependente atât de microclimatul locului, de orientarea versantului, poziţionarea latitudinală mai sudică sau mai nordică, cât şi de impactul intervenţiilor umane care au modificat compoziţia naturală a pădurilor.

În mod natural, în partea mijlocie a acestui etaj se păstrează puritatea molidişurilor, iar către limitele superioare şi cele inferioare apar şi alte specii de arbori. Limita de jos a molidișurilor Spre deosebire de alte tipuri de vegetaţie, molidişurile se caracterizează pădure de molid ewyn marea lor uniformitate, cu predominarea molidului.

Pădure de molid

Etajul coniferelor este bine reprezentat în Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului, de întinse molidişuri pure, fiind situat între 1. Printre molizi Gimnospermele, reprezentate de cca. Molidul Picea abies este o specie cu răspândire boreală, arealul său ocupând Peninsula Scandinavă, nordul Europei, iar mai la sud, numai etajele mai înalte ale munţilor Alpi, Carpaţi, şi Balcani.

Analizând dinamica creşterii molizilor, pădure de molid ewyn constatat că maximele creşterii la inelele anuale se produc în anii reci şi ploioşi iar creşterile minime în anii calzi şi secetoşi. Pădurea de molid cât vezi cu ochii, puieţii de molid se dezvoltă pe trunchiurile căzute la pământ ale unor molizi ai trecutului, coloşi intraţi în destrămare naturală. În general este linişte, tăcere.

Dacă te plimbi într-o astfel de pădure, păşind neauzit pe perna acelor căzute, constaţi că este destul de întuneric, razele de soare nu străbat desişul verde aflat undeva pe sus.

Nefiind pădure de molid ewyn destulă pentru fotosinteză, pe sub stratul des al frunzelor dinspre vârfuri, trunchiurile deşi au crengi în partea lor inferioară, acestea sunt uscate şi lipsite de ace.

Trunchiuri mai subţiri sau mai groase, se ridică toate vertical, drepte şi hotărâte. În molidişul montan există licheni epifiţi şi tericoli. Dacă nu ai şti că undeva pe sus este ceva pulsaţie de viaţă, şi te-ai uita doar la trunchiurile cu crengi uscate şi acele veştede căzute… Molidişul prezintă o structură verticală pe mai multe straturi distincte.

În ariile cu lumina mai puternică, pe stânci sau în căzături de pădure, mai apar exemplare de soc roşu Sambucus racemosa. Stratul arbustiv al pădurii de molid este slab dezvoltat, acoperind cca. Cicerbita alpina Stratul ierbos are o acoperire neuniformă, apărând mai pregnant în luminişuri, unde putem vedea o acoperire mai mare spre exemplu cu măcrişul iepurelui Oxalis acetosellaafin Vaccinium myrtillus etc.

Ecosistemul unei păduri[ modificare modificare sursă ] Mediul de viață se caracterizează prin diferiți factori naturali. Cei lipsiți de viață se numesc factori abiotici, iar viețuitoarele sau produșii acestora se numesc factori biotici. Comunitatea de populații plante, animale, microorganisme caracteristice unui biotop aflate în relații interspecifice se numește biocenoză. Unitatea structurală și funcțională care se stabilește între un biotop și o biocenoză constituie un ecosistem.

Stratul muscinal este reprezentat de specii de muşchi care se instalează pe trunchiurile de arbori sau pe pietre. Molidişul îşi trăieşte liniştea în sobrietatea munţilor. Doar ici-colo mai auzi câte-un tril de pasăre, undeva pe sus, între triliardele de frunze aciculare ale coniferelor.

Undeva de sus se-aude strigătul metalic de forfecuţe Loxia curvirostraciudatele păsări cu ciocul în foarfecă, specializate pe consumul seminţelor din conuri de molid; masculul este roşiatic iar femela verzui-cenuşie. Platoul Vulcanic al Munților Igniș Avifauna pădurilor de molid prezintă populaţii de păsări cuibăritoare relativ uniform răspândite în molidişul cu o accentuată uniformitate. Unele specii sunt euribionte: cinteza Fringilla coelebssturzul cântător Turdus philomelos iar altele de taigă: cocoşul de munte Tetrao urogallusciocănitoarea neagră Dryocopus martiusauşelul cu cap galben Regulus reguluspiţigoiul moţat Parus cristatuspiţigoiul de brădet Parus atermugurarul Pyrrhula pyrrhula etc.

În molidişurile montane din Carpaţi cuibăreşte piţigoiul de munte Parus montanuso specie sedentară, la fel ciocănitoarea cu trei degete Picoides tridactylustot o specie sedentară; aceste specii au areale vaste în taigă şi răspândire insulară în molidişurile din munţii înalţi ai Europei Centrale şi Sudice.

Pe lângă pâraie se poate vedea pescărelul pădure de molid ewyn Cinclus cinclus. Urme de cocoș de munte Tetrao urogallus în zăpadă — Munții Rodnei Cocoşul de munte Tetrao urogallus este o pasăre caracteristică pădurilor bătrâne de molid şi zonelor marginale ale acestora.

Mai cuibăresc aici alunarul Nucifraga caryocatactescorbul Corvus coraxşorecarul comun Buteo buteohuhurezul mare Strix uralensisbuha mare Bubo bubo etc. Urs brun Ursus arctos Căzături de pădure, doborâturi de vânturi, cu urşi Ursus arctos bătrâni ce se odihnesc prin văgăuni, râşi Lynx lynx tiptili ce se furişează în urmărirea cocoşului de munte… Râs Lynx lynx În astfel de zone trăiesc şi jderi de copac Martes martesvânători agili din molidişuri neumblate.

Coborâm într-o vale şi trecem prin echilibristică pe-un molid căzut peste albia plină de apă înspumată, cu repezişuri peste bolovani, mai mici şi mai mari cascade.

cum îmi pierd jumătate din greutatea mea corporală

Putem risca şi tentative de a trece apa peste pietrele mai mari şi aparent stabile care pădure de molid ewyn dintre clăbuci, pentru a ajunge pe celălalt mal şi a începe urcarea pe versantul abrupt din faţa noastră. Aici pe lângă pârău este mai multă exuberanţă de viaţă, perne de muşchi umezi, insecte pe ierburi, tufe cu flori, miresme de plante. În molidiş condiţiile ecologice caracterizate prin temperaturi scăzute, insolaţie scăzută în interiorul pădurii, umiditate ridicată şi permanentă nu favorizează reptilele, care lipsesc cvasi-total din pădurea compactă de molid.

Vlaška pesma - LJUBINKA DUDEIC PIN PADURE KUFLORJ MULCE BOR roera.ro4

Amfibienii, legaţi de apa stagnantă şi umezeală ridicată, suportă cu mai mult succes temperaturile scăzute din molidiş. Aici putem întâlni mai rar salamandra Salamandra salamandra şi mai frecvent tritonul alpin Triturus alpestristritonul carpatic Triturus montandoni izvoraş cu burta galbenă Bombina variegatabroasca roşie de munte Rana temporaria.

Pădure - Wikipedia

Ursul brun Ursus arctos este simbolul puterii sălbatice din pădurile carpatine. Deşi nu pare la prima vedere, ursul este capabil de o pădure de molid ewyn incredibilă, poate avea viteză mare în deplasare, iar forţa sa este destulă pentru a răpune spre exemplu o vacă.

Deşi aparţine din punct de vedere filogenetic carnivorelor, pe baza hranei consumate ursul este un animal omnivor, mâncând atât hrană vegetală cât şi animale, atât vii cât şi hoituri. În mod normal ursul nu atacă omul. Se întâmplă totuşi ca animale rănite de vânători să nu poată să se retragă la timp, pădure de molid ewyn exemplare sănătoase să fie surprinse de om în timp ce se odihnesc, iar în asemenea cazuri, mai cu seamă dacă îşi apară puii, ursul ursoaica poate să atace.

Un asemenea atac, din cauza vitezei şi forţei acestui animal, poate să aibă consecinţe fatale. O mică revanşă prin omorârea câtorva oameni de către urşi, fenomen care nu compensează nici pe departe numărul mare de urşi ucişi de oameni, din pură distracţie.

im 21 și trebuie să slăbești

Ieşim într-o poiană, sus unde molizii pădure de molid ewyn deja mai rari şi mai cârciţi, iar tufele din ce în ce mai prezente. Molidişurile de limită, la zona de întrepătrundere a molidişului cu jnepenişul, au stratul arborescent cu o acoperire din ce în ce mai redusă odată cu altitudinea.

Înălţimea maximă a arborilor este de cca. Stratul arbustiv este format din exemplare de jneapăn Pinus mugoienupăr Juniperus commmunis nanamur Rubus idaeussalcie căprească Salix capreaprecum şi exemplare scunde de molid Picea abies şi zâmbru Pinus cembra.

Diversitatea speciilor precum şi diversitatea intraspecifică subspecii, varietăţi, forme, ecotipuri, idiotipuri cu diferite caracteristici genetice, implicit adaptări diferite la condiţiile staţionare variate, duc la creşterea stabilităţii acestor ecosisteme.

Datorită închegării mai slabe a coronamentului arborilor, aici stratul ierbos şi muscinal este mai dezvoltat. S-a constatat că diversitatea floristică este mai mare în molidişul de limită, în comparaţie cu molidişul compact, dar mai apoi se reduce şi mai mult decât în molidiş, odată ce jnepenişurile devin închegate. Desigur, diversitatea floristică înseamnă şi o mare diversitate de insecte.

Păduri de molid cățărate pe stâncăriile de la Izvorul Izei În molidişurile de limită, flora de licheni este mai bogată decât în molidişul compact; în unele locuri, speciile tericole sunt masiv prezente.

pierderea de grăsime trx

Precipitaţiile abundente ridică umiditatea atmosferică. Norii frecvenţi din timpul verii, precum şi marea cantitate de zăpadă din timpul iernii, constituie rezerve de apă care favorizează dezvoltarea mușchilor și lichenilor. Există multe specii aerofile de licheni care îşi acoperă necesităţile de apă numai din aer, din ceaţa frecventă în această regiune. Pădure de molid ewyn acoperirii molizilor este mai slabă în partea inferioară, crescând spre partea superioară, dar biomasa maximă este pădure de molid ewyn spre mijlocul arborilor.

Stânca iese la suprafaţă mai mult, cum urcăm printre arbori. Este impresionantă Sălbaticiunea atemporală a stâncăriei muntelui, cel puţin în relaţie cu viaţa scurtă a individului biologic, oricare ar fi el, molid, om sau fluture.

Molidişurile de limită prezintă condiţii de viaţă mai favorabile pentru herpetofaună decât molidişul compact. Viperă Vipera berus ce stă la soare pe un ciot de molid Am ajuns la o rarişte, la limita superioară a pădurii. În urma noastră, pe sub noi, vedem ondulaţiile suprafeţei formate din mii de vârfuri de arbori, undulaţii ce se propagă pulsând în valuri calme ale vântului. De aici, ieşind din pădurea închisă, se deschide o panoramă vastă, cu păduri de molid întinse şi compacte, cu ape care şerpuiesc prin văi adânci şi cu creste care se pierd în depărtare.

Aici sus, deasupra pădurii… Ceaţă. Coboară voaluri diafane, devin mai dense, apoi mai transparente şi se risipesc. Molizi rari şi zvelţi se ridică indiferenţi spre înălţimi neînduplecate.

Molizi singuratici, crengi atârnând cu cetini, ca nişte aripi verzi de Ingeri ai Muntelui. Interesant este să asculţi Liniştea. Pe-aici n-au ajuns încă lăcustele-inumane care rad muntele, drujbele şi drujbaşii şi jefutorii viitorului nostru.

Aici este Natura. Fluturi ce se iubesc sincer printre flori, o lume colorată a momentului de vară, adierea plăcerilor existenţiale, cavalcade ale aromelor de viu.

58 de ani și nu poate slăbi

Avifauna molidişurilor de limită este relativ săracă atât ca număr de specii cât şi ca număr de indivizi totuşi mai bogată decât cea a jnepenişurilor şi cea a molidişurilor, având specii din aceste ecosistemedintre speciile cuibăritoare mai reprezentative fiind mierla gulerată Turdus torquatusbrumăriţa de pădure Prunella modularismugurarul Pyrrhula pyrrhulaalunarul Nucifraga caryocatactes etc. Corb Corvus corax După o vreme păsări negre fâşâie prin vânt, noi le zicem corbi Corvus corax.

Priveşte, de ce acrobaţii incredibile sunt corbii capabili! Pot să zboare chiar şi cu partea dorsală orientată în jos!

 • Feeria padurilor Romanii (III) - Padurea de molid
 • Astazi incheiem seria Feeria padurilor Romaniei si vorbim despre padurea de molid.
 • Очень хочется пить, - сказала она, улыбаясь.
 • Ariciu Elena-Alexandra Ecosistemul unei paduri de molid by Ely Ana
 • Николь вспомнила, что недавно, после особенно яркого сна, в котором ей приснилась дочь, она сразу после пробуждения подумала, что в записях октопауков могут найтись сведения о жизни Кэти в Новом Эдеме.
 • Cum să arzi grăsime în organism

Pasărea emblematică a Corvinilor, croncănitul corbilor străbate atmosfera munţilor, ceţurile şi pădurile. Răsună toată valea de reverberaţia sunetelor metalice ale acestor păsări care şi ele strălucesc metalic, cât bate soarele.

Corbul trăieşte în perechi trainice, care rămân împreună şi pe timp de iarnă, şi îşi apără teritoriul de cuibărit. Cuibul este construit pe arbori uriaşi sau pe stânci, în locuri greu accesibile.

Am urcat de câteva ori în copilărie la asemenea cuiburi pentru a face câteva fotografii.

cel mai bun pachet de pierderi în greutate pentru femei

Suprafaţa cuibului prezintă pe la margini crengi groase, spre interior fiind din ce în ce mai fine, pentru ca la mijloc să fie o adâncitură căptuşită-moale, cu fire de blănuri de animale. Ouăle pădure de molid ewyn albastru-verzui, cu puncte cafenii-brune. Ponta are ouă. Puii eclozează după cca 3 săptămâni de clocit.

ZONELE DE PADURE ALE ROMANIEI

Cât sunt mici, în primele două săptămâni, puii sunt cvasi-permanent îngrijiţi de femelă, care îi păzeşte, îi apară de frig, îi hrăneşte cu hrana adusă de către mascul la cuib.

Când puii devin mai mari, hrana este adusă de ambii părinţi. Corbul este o pasăre omnivoră, consumă multe hoituri, dar şi rozătoare şi hrană vegetală. Iarna, mai cu seamă exemplarele tinere se adună în cârduri pe lângă câte-un hoit găsit în peregrinările lor haotice.

Feeria padurilor Romaniei (III) – Padurea de molid

Munții Rodnei — zona de nord-est Pădurile au un important rol de modelare şi moderare a climatului, realizând o termoreglare prin reducerea extremelor termice. Temperatura din molidiş este mai puţin fluctuantă şi cu extreme mai reduse decât cea din exterior. Terenul deschis se caracterizează printr-o umiditate mai redusă decât pădurea închegată.

 • Pin on ȘTIINȚĂ și RELIGIE
 • Esentele forestiere de la noi se etaejaza dupa altitudine si relief, urcand de la campie pe dealuri si pe versantele muntilor pana la m.
 • Molidul Picea abies Molidul, moliftul sau bradul roșu este un arbore conifer care, la noi în țară, este răspândit în zone situate între - m altitudine.
 • Pădure de molid - Wikipedia
 • Molidișuri[ modificare modificare sursă ] În Carpațietajul pădurilor boreale de molid se instalează între 1.
 • Tabara de slabire lucknow
 • Păduri de molid în Maramureș | peterlengyel

În munţii înalţi care înconjoară Maramureşul, cele Pădurea reduce eroziunea care de altfel ar avea efecte dramatice. Molidiș în zona Izvorul Izei Privind unele dintre pădurile Maramureşului, avem tendinţa de a simţi că suntem în mijlocul imperiului naturii nepervertite, pure. De multe ori ne înşelăm.

Pădurile naturale de molid întinse în zone montane cu climat rece şi umed, după ce au fost exterminate prin tăieri rase spre exemplu pe tot versantul maramureşean al Munţilor Rodnei, au fost înlocuite de monoculturi de molid cu arbori de aceeaşi vârstă. Doborâturile de vânt şi rupturile de zăpadă produc distrugeri majore în monoculturile de molid.

Consecinţele sunt imprevizibile pe termen lung, dar oricum duc la modificarea constelaţiei genetice a populaţiei ancestrale, bine adaptate condiţiilor locale. Uniformizarea arborilor care formează pădurile, a scădere în greutate suburbii estice la scăderea diversităţii celorlalte grupe de organisme din păduri, de la insecte la păsări şi mamifere.

Astfel, în urma aplicării de tăieri rase urmate de plantaţii au rezultat monoculturi sau arborete aproape pure de răşinoase… fără o eşalonare etajată, a coroanelor şi a sistemului de înrădăcinare a arborilor. Prin artificializarea arboretelor… silvicultorul a subminat rezistenţa naturală a ecosistemelor forestiere… Giurgiu V. Aceşti arbori aparţin speciilor care dau lemn de calitatea dorită pentru diverse prelucrări, sau unor specii rapid crescătoare, care dau lemn mult.